festiwal
Festiwal Poznań Baroque 

Poznań Baroque, czyli
muzyka dawna w wielu odsłonach: tradycyjnych, mniej tradycyjnych i zupełnie nieoczekiwanych.
 
Poznań Baroque to festiwal, który powstał w 2011 roku dla uświetnienia obchodów Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, a obecnie jest już stałym elementem poznańskiej, ale także ogólnopolskiej i międzynarodowej sceny muzyki dawnej.   Naszą intencją jest, by Poznań Baroque był projektem festiwalowym, który w takim kształcie może zdarzyć się tylko i wyłącznie tutaj – dzięki miejscu, w jakim się odbywa i dzięki ludziom, którzy w nim uczestniczą. Wybieramy zatem repertuary, które nie zawsze znalazłyby dla siebie miejsce na festiwalach zainteresowanych większymi formami muzycznymi. Jeśli decydujemy się na muzykę znaną i popularną, to staramy się pokazać ją z innego, czasami radykalnie odmiennego, punktu widzenia. Wychodzimy też z założenia, że warto przyjrzeć się temu, jak dzisiaj, po kilkudziesięciu latach dominacji instrumentów dawnych, muzykę europejską sprzed kilku stuleci rozumieją wykonawcy grający na instrumentach współczesnych. Zależy nam na tym, by o Poznań Baroque mówiono, że jest przedsięwzięciem, które nie tylko „konsumuje” to, co w muzyce dawnej znane od lat, ale nade wszystko wspiera nowe pomysły powstające w głowach zarówno muzyków młodych, jak i wykonawców dojrzałych, którzy na bazie swoich wieloletnich doświadczeń, podejmują się dzisiaj intrygujących i ryzykownych wyzwań artystycznych. Poznań Baroque czyli festiwal, który chciałby iść swoją własną drogą i za pośrednictwem  przeszłości patrzył w przyszłość. Poznań Baroque Festival

Poznań Baroque – Early Music in New Forms: Traditional, Less Traditional and Completely Unexpected
.
  Poznań Baroque festival was first held in 2011 to honour the Polish presidency of the EU Council and has become an event related to early music which is significant in Poznań, in Poland and in the world. Our plan is for Poznań Baroque to become a festival which, taking into account its form, can happen only here. It is thanks to the place where it is held and the people who take part in it. Therefore, we choose repertoires for which there is not always space at festivals focusing on larger musical forms. When we choose music that is popular, we try to show it from a different, sometimes even a radically different point of view. We also believe that it is worth taking a closer look at the way how, after a few decades of the domination of early instruments, European music is understood by performers playing contemporary instruments. We would like Poznań Baroque to be perceived as an event which not only recycles what has been known about Early music for years, but also, above all, as an event which supports new ideas of both young and mature musicians. They are the ones who take intriguing and risky artistic challenges. Poznań Baroque is a festival which would like to follow its own way, and, through the past, look into the future.